Projektet Karneval.dk er lukket ned

Projektet Karneval.dk er lukket ned

Louise Kubert’s email som var direkte årsag til Karneval.dk projektet så sig nødsaget og valgte at lukke ned efter at have været online siden 1999.

Louise Kubert

Screen shots af den sidste version af Karneval.dk forår 2019